Vyhledat
  • Lada Matyášová

Turning the tide, plavba za udržitelnost


Od 31. srpna do 14. září probíhala na pobřeží Německa, Dánska a Švédska akce Turning the tide. Byla zaměřená na šíření povědomí o klimatické spravedlnosti a boji proti změnám klimatu. A to nejen tak ledajak, ale plavbou na dvou krásných lodích Lovis a Hawila a akcích pro veřejnost ve všech přístavech, ve kterých jsme kotvili.

Plavba začala v pátek 30. srpna 2019, kdy jsem se shromáždili na lodích, uložili zásoby a seznámili se s půvabným městečkem na severu Německa Lübeck. Program sám o sobě ale začal až v sobotu, kdy jsme se dopoledne věnovaly organizaci dvou třicetičlenných skupin (na každé lodi jedna) a plánování odpolední akce ve města. Ta nakonec proběhla v podobě dvou tichých demonstrací za klimatickou spravedlnost.

A večerním „bycicle cinema“, tedy kinem promítaným na plachtě lodi poháněnými deseti jízdními koly, které díky dobrovolníkům nabíjely generátor po dobou dvou hodin, kdy jsme promítali filmy s globální tematikou. V odstavci výše je příklad jednoho velmi silného krátkého snímku Happiness režiséra Steve Cuttse.

V neděli ráno jsme vyrazili na celodenní cestu do města Neustadt. Bylo to naše první vyplutí, takže nás čekala spousta informací. Nejen ohledně různorodých činností na lodi, ale také ohledně bezpečnosti a dalších důležitých pokynů v případě nehody. Cesta ale proběhla poklidně, i když se v jejím průběhu velmi ochladilo a stejně chladno pak bylo po celou další dobu plavby (mezi 15 - 17°C). V Neustadu jsme se v rámci plánování dohodli na vzájemném chování a na pořádní workshopů ve skupině posádky naší lodi, dali si společnou večeři s druhou lodí (upekli nám čokoládový dort) a užili si večer v poklidném městečku. Ráno jsme měli setkání všech účastníků, abychom se společně vyfotili a dohodli se na vzájemném sdělování informací mezi loděmi, publikacemi fotek a dalších médií směrem k veřejnosti a dalších organizačních nezbytnostech. Ale pak už jsme hned vyrazili, protože jsme nevěděli, jak to ten den bude s větrem a nás čekala daleká plavba.

Byla ale poměrně klidná, takže jsme se hned vrhli na první workshopy. Já se zúčastnila karetní vědomostní hry o příčinách a důsledcích a povšechné komplexnosti klimatických změn. Bylo toho tolik, co jsem nevěděla. Například že téměř padesáti procentní produkci CO2 mají na svědomí svatby nových budov. Nebo že globální oteplování nezpůsobuje jen skleníkový efekt, ale také spousta jiných plynů, které do atmosféry vypouštíme, i když si myslíme, že jsou prospěšné (protože atmosféru ochlazují). Ten večer jsme kotvili v zátoce poblíž německého pobřeží. I přes to, že bylo chladno, tak jsme i tak využili příležitosti a naskákali všichni do moře. Voda nás příjemně osvěžila a hlavně umyla. Večer jsme strávili hovorem o občanské neposlušnosti. Jak se v průběhu let její definice měnila, co pro nás znamená dnes, a hlavně jsme uváděli historické i současné příklady.

Úterní počasí bylo děsivé. Pršelo, hodně foukal vítr a byla zima. Ale my se i tak hled ráno vydali na cestu, kdy jsme celé dopoledne trpěli velkými vlnami a mořskou nemocí. Myslím, že tak dvěma třetinám účastníků bylo zle od žaludku, a zbytek se staral o jejich i vlastní pohodlí, jak to jen šlo. Také jsme zjistili, že jelikož se plavíme na staré dřevěné plachetnici, tu a tam do ní zatéká voda. Třeba na skříňky s věcmi nebo kolem stěn do postelí. Nic, co by se nedalo nezvládnout, nebo s podporou několika lavórů a misek nevyřešit, akorát jsme si holt museli zvyknout na neustálý pach zatuchliny a vlhkost ve vzduchu. Po poledni se ale počasí rapidně zlepšilo, takže pozdní oběd už jsme kolem čtvrté hodiny jedli všichni a zbytek odpoledne už se nám plulo příjemně. My jsme se ale kvůli úspoře času a většímu zážitku tentokrát rozhodli na noc nezastavovat a jeli jsme skrze celou noc až do rána. Kdy jsme kolem páté hodiny zakotvili na malém ostrově Samsø v přístavišti Ballen.

Zde jsme si nejprve všichni dali teplou sprchu na zahřátí. A pak jsme se vydali na prohlídku Samsø Energieakademie. Samsø je totiž pravděpodobně zatím jediným ostrovem, který sám pro sebe produkuje vlastní energii díky několika větrným turbínám rozmístěným strategicky po celém ostrově, a který ji, namísto aby ji z veřejného systému čerpal, tam naopak dodává i pro další části Dánska. Bylo to velmi zajímavé a poutavé, protože tato nezávislost na státu, jeho ekonomice s energiemi a politice znamenala pro ostrov velké osvobození. Více například na webu Climate Actions. Odpoledne jsme pak měli další workshopy. O tvorbě houbiček na mytí nádobí ze starých ponožek, o těžbě černého uhlí, o větrných elektrárnách. Večer jsme se pak postupně vystřídali v místní sauně, což bylo blaho.

Ve čtvrtek jsem se opět vydali na cestu. Tentokrát ale ne daleko, protože jsme jeli navštívit začínající udržitelnou komunitu u městečka Ebeltoft. Komunita sto šedesáti lidí koupila zavřenou, teprve pět let starou, továrnu a okolní pozemky s cílem udělat z nich energeticky samostatně udržitelnou komunitu s pasivními domy. Inspirovali se známou knihou Budoucnost organizací autora Frederica Lalouxe. Zatím zde ještě nikdo nebydlí, protože ještě nejsou úředně vyřízená všechna povolení, ale už i tak v tovární hale probíhá čilý ruch malých podnikatelů nebo soukromníků pracujících tam na svých projektech. My halu po její prohlídce využili na plánování akce v městě Århus a malbě transparentů. Ten večer hodně foukalo, takže jsme se rozhodli mít společnou večeři na lodi Lovis. Ale jen přenést jídlo těch několik desítek metrů se zdálo jako nadlidský úkol. Bylo krásné pozorovat, jak je příroda někdy mocná.

V pátek jsme vyrazili do Århusu , kam jsme dopluli s večerem. Opět pršelo, ale my jsme byli rádi, že tam jsme. Došlo během víkendu k výměně některých účastníků. A také jsme uspořádali ve městě, a i v přístavišti několik akcí. Dvakrát Die-in (fingované úmrtí náhodných chodců vinou změn klimatu), tichou demonstraci s využitím Mic-check metody na rozšíření povědomí o večerním představení vzdušné akrobacie na vysutých lanech mezi stěžni lodí a následném storytellingu o těžbě uhlí. Největším hřebem programu ale byl tzv. tanec lodí, kdy kapitáni obou bárek vytvořili choreografii, kterou se v hodině mezi pátou a šestou hodinou podařilo v přístavišti v centru realizovat. Bylo to úchvatné a nádherné. V ten samý čas se ve městě také konal nějaký festival, takže město bylo doslova nacpané lidmi. Ale o to více nám přišlo super šířit dané poselství, protože jsme věděli, že bude mít mnohem větší dopad, než kdyby město bylo prázdné.

„Bella Ciao nature sustaiability song“

We need to wake up, we need to rise up,

we need to open our eyes and do it now, now, now.

[We need to build a better future

And we need to start right now]

We’re on a planet, that has a problem.

We’ve got to solve it, get involved and do it now, now, now.

Make it greener, make it cleaner,

Make it last, make it fast and it now, now, now.

No point in waiting, or hesitating,

We must get wise, face their lies and do it, now, now, now.

V neděli jsme vyrazili na další plavbu. Čekaly čtyři dny na vodě. První den téměř nefoukalo, takže jsme toho moc neujeli a kotvili jsme v první blízké zátoce hned za Århusem. Z důvodu nepřízně počasí se také konaly noční hlídky na hlídání kotvy, aby se náhodou nestala nějaká nehoda. Což znamenalo, že vždy dvojice účastníků z každé lodi byla hodinu v noci vzhůru a hlídala, jestli nám svítí obě světla, jestli kotva drží a neposunuje se apod. Další den na tom s větrem nebyl o nic lépe. Posunovali jsme se jen minimálně. Naopak jsme se občas doslova točili na místě, kdy vítr zafoukal z ničeho nic velmi prudce ale jen na pár chvil. To jsme pak dvakrát proplouvali kolem toho samého místa a viděli večer plout na hladině ty samé slupky z cibule, které jsme tam před obědem vyhodili. Hihi. Ale měli jsme tak alespoň čas na nějaké další workshopy. Hned z rána jsme se pořádně protáhli a rozcvičku zakončili velkou party na horní palubě. A zahráli si i hru na sdílení nerostných zdrojů (vymřeli jsme po pátém kole z deseti).

Večer nám ale začala docházet baterie a bylo potřeba také nabít generátor, a i kvůli času, jsme se rozhodli jet přes noc alespoň chvíli na motor. Doufali jsme také, že když vyjedeme z oblasti zátok, bude trochu více foukat vítr, a my se konečně začneme posouvat směrem na východ. Což se i částečně povedlo. Ale také jsme se díky tomu dostali do oblasti vojenského výcviku, který tam probíhal celé úterý. Takže nás posádky vojenských lodí rozesetých všude kolem vysílačkou laskavě sdělili, abychom uhnuli z jejich palebné linie. Bylo to velmi milé, i když znepokojující. Takže jsme pokračovali dál dnem i nocí, abychom se dostali do bezpečí. V mezidobí ale začalo zase foukat, takže jsme rozvinuli plachty a dál už mířili s větrem v zádech. Sice k tomu zase začalo pršet, ale aspoň jsme se pohybovali bezpečně kupředu. V pozdním odpoledni jsme zakotvili na dánské straně města Helsingør. Sprcha, rýžové knedlíky k večeři a potom dvouhodinová diskuze o právech přírody a jak se liší nebo jsou shodné od těch lidských. Bylo to vyčerpávající, ale krásné zároveň.

Středeční ráno nás po několika dnech konečně vítalo sluníčkem a já jsem si přivstala, abych se mohla trochu projít kolem. Vyráželi jsme opět časně, protože předpověď počasí hlásila vítr do protisměru, takže jsme museli hodně křižovat a vůbec to byla rušná plavba. Ale sluníčko s námi zůstalo na polojasné obloze po celou dobu, takže se nám jelo hezky. Dokonce jsme stihli ještě odpolední workshop o plánované stanici tekutého zemního plynu v Götenburgu a co s tím (i jinými takovými případy) mohou lokální spolky dělat. Ale to už jsme dojeli do Kodaně (Copenhagen), hlavního města Dánska, kde jsme zakotvili poblíž čtvrti Christiania.

Na čtvrtek byly v plánu další akce ve městě. Další Die-in, tiché protesty v plovacích vestách, opět tanec lodí. Nádhera. V pátek následoval přesun do Malmö s dalšími akcemi na veřejnosti, a to bylo vše. Bohužel jsem nemohla z osobních důvodů zůstat až do konce, což mě velmi mrzelo. Ale i tak si myslím, že jsem ovlivnili smýšlení několika desítek lidí, včetně mého, a že náš čas a úsilí nebyly vydány nadarmo.

***

A hlavně pamatujte na moudrost předchozích generací...

Lada Matyášová


31 zobrazení
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now